Prijzen in

 • EUR European Euro
 • USD United States Dollar
 • TRY Turkish Lira
 • KZT Kazakhstan Tenge
 • RUB Russian Ruble
 • IRR Iranian Rial
 • UAH Ukraine Hryvnia
 • SEK Sweden Krona
 • AED United Arab Emirates Dirham
 • LYD Libya Dinar
 • SAR Saudi Arabia Riyal
 • JOD Jordan Dinar
 • QAR Qatar Riyal
 • KWD Kuwait Dinar
 • GBP British Pound

Staatsburgerschap in Turkije voor de kopers van Turks vastgoed

Tolerance presenteert een volledige vertaling in het Nederlands van een nieuwe wet voor het verkrijgen van de Turkse nationaliteit bij het kopen van onroerend goed in Turkije.

Onze kennis en 15 jaar ervaring zullen u helpen om goed te investeren in Turkije voor het verkrijgen van de Turkse nationaliteit!

Neem contact met ons op voor informatie en advies.

Belangrijkste bepalingen van de wet:

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Turkse Republiek, kan de Turkse nationaliteit worden verleend aan degenen die onroerend goed in Turkije hebben verworven ter waarde van minste US $ 1.000.000, of uitgevoerde investeringen ter waarde van ten minste US $ 2.000.000;  of een depositorekening bij een bank voor een bedrag van minstens US $ 3.000.000.

Volgens de voorwaarden gepubliceerd in nummer 201 2016/9601 van het Turkse Staatsblad van 12 januari 2017 betreffende de invoering van wijzigingen van de bepalingen en de verordeningen betreffende de uitvoering van de Turkse staatsburgerschapswet, kunnen buitenlandse burgers die:

Onroerend goed hebben gekocht in Turkije ter waarde van ten minste US $ 1 miljoen en akkoord gaan met verbod dit te verkopen binnen de komende drie jaar, of

Investeringen gedaan hebben in vaste activa voor een bedrag van ten minste US $ 2.000.000, of

Een depositorekening hebben geopend voor minimum drie jaar bij een bank die zich in Turkije bevindt, voor een bedrag van niet minder dan US $ 3.000.000, wat wordt bevestigd door bankdocumenten; of voor hetzelfde bedrag overheidspapier (staatsobligaties) hebben aangekocht met een looptijd van ten minste drie jaar,

de Turkse nationaliteit verkrijgen.

- Een extra bepaling: ook buitenlanders die met de nodige documenten kunnen aantonen dat zij ten minste honderd nieuwe banen hebben gecreëerd in Turkije komen in aanmerking voor het verkrijgen van het Turks staatsburgerschap.

Bron in het Turks - de officiële krant van de Republiek Turkije:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112-24.pdf

Uitgifte van de resolutie van publicatie: 201 2016/9601

Toevoeging - door de Raad van Ministers, in overeenstemming met de opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken nummer 3972 van 6 december 2016 en op grond van paragraaf 46 van de Turkse Burgerschap Wet nr. 5901, werd besloten om de datum voor de inwerkingtreding van de verordening voor de invoering van wijzigingen in de bepalingen van het reglement voor de uitvoering van de Turkse burgerschap wet, op 12 december 2016.

Verordening over de invoering van de wijzigingen in de bepalingen van het reglement voor de uitvoering van de akte van de Turkse nationaliteit.

ARTIKEL 1 - in de voorschriften voor de uitvoering van de Turkse Burgerschap Wet, die in overeenstemming met de resolutie van de Raad van Ministers nr. 2010/139 van 11 februari 2010 in werking is getreden, werd de volgende extra paragraaf toegevoegd, die de eersten alinea volgt van paragraaf artikel 20 van de genoemde verordening; ook, op deze gronden, wijzigingen moeten worden aangebracht in de samenstelling van de huidige leden, de formulering “in sub-paragraaf (b)” in de vierde paragraaf van hetzelfde artikel wordt vervangen door “in de punten (b) en ( c)”, het woord “tweede” vervangen door het woord “derde”, en de volgende paragraaf wordt ingevoerd om hetzelfde artikel.

“(2) Volgens het voorstel van het ministerie en de resolutie van de Raad van Ministers, zal een buitenlandse burger die voor de prestaties van een van de volgende situaties heeft gezorgd in aanmerking komen voor de Turkse nationaliteit te ontvangen in het kader van de bepalingen van sub-paragraaf (b) van de eerste paragraaf van artikel 12 van de wet:

a) Het aantonen bij het ministerie van Economische Zaken van het feit van de uitvoering door de persoon van de investeringen in vaste activa voor een bedrag van minimum US $ 2.000.000,

b) De vaststelling door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening van het feit van de aankoop door de persoon van een onroerend goed met een waarde van ten minste US $ 1.000.000, onderworpen aan de vastgestelde waarde van het te registreren eigendom op de TAPU (bewijs van eigendom), en een verbod om het onroerend goed te verkopen binnen de komende drie jaar.

c) Het aantonen bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid van het feit van de oprichting door de persoon van 100 nieuwe banen,

c bis) Het aantonen bij het agentschap voor toezicht op het Bankwezen van het feit van de plaatsing door de persoon van een bedrag van niet minder dan US $ 3.000.000 op een termijnrekening bij een bank op het grondgebied van Turkije voor de periode van 3 jaar.

d) Het aantonen bij het secretariaat van de Schatkist van het feit van het verwerven door de persoon van overheidspapier (staatsobligaties) voor een periode van tenminste 3 jaar voor een bedrag van maar minimum $ 3.000.000.”

“(6) Bij de vaststelling van de bedragen van in de tweede paragraaf genoemde fondsen, de effectieve verkoop wisselkoers van de Nationale Bank van de Republiek Turkije die op de dag van de oprichting van de relevante feit moeten worden gebruikt.”

ARTIKEL 2 - Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking.

ARTIKEL 3 - Uitvoering van deze verordening, worden beheerst door de Raad van Ministers.


Heeft u vragen? Bel ons!

Sergiy Volchenkov - Directeur
Sergiy Volchenkov
Directeur
+90 242 606 11 55